Year: 2016

Paladin

Saukendar byl důležitou postavou císařství. Tedy do chvíle, dokud se politická situace na dvoře nezměnila a on se nestal jedním z mužů, jehož smrt byla více než vítaná. Přesto se mu podařilo utéct do hor, kde po devět let žil samotářským životem a šířil kolem sebe auru svatosti a strachu.