Day: 12. 7. 2016

Vládce klanů

Síla hrozivé Hordy, která pustošila země Východních Království, je potlačena. Od doby, kdy v dříve neporazitelných orkských klanech zavládla touha po moci a krvi umocňovaná silami černokněžníka Gul´dana, se nad celým lidem z Draenoru vznáší nedůvěra, zmar a zrada. Hrdí orkové jsou v bitvách svými malými protivníky snadno poráženi a