Day: 19. 10. 2016

Kruh nenávisti

Orkové a lidé spolu měli naději žít v ničím nerušeném míru. Tak to aspoň vypadalo poté, co byli alespoň jednou schopni spolupracovat na zničení společného nepřítele a mohli tak pochopit, co oba národy vlastně chtějí. Netrvalo ale dlouho a na obzoru se objevily první sousedské neshody, které by mohly zamířit opravdu špatným směrem.