Category: Knižní výzvy

Vtrhnout do světů Kosmíru – opět a se silou velebouře

Ten člověk, se kterým právě mluvíte na téma knihy, se na vás dívá skoro jako na blázna, protože máte takřka viditelně slzy na krajíčku, vaše tvář září téměř nadpozemským jasem a uvnitř se podivně chvějete něčím, co by se dalo nazvat ne jinak než jako naprosté, hluboké a hlavně upřímné