Category: KKkK

Evoluční ontologie má zkrátka navrch

Tato tenká knížečka je souborem esejí zaměřených na problematiku konfliktu mezi utlačovanou přírodou a lidskou rozrůstající se kulturou, jeho jádrem i případným řešením. Filosofie psaná kurzívou má přinést široké veřejnosti hlubší povědomí o závažnosti situace, ve které se celé lidstvo díky své neústupnosti ocitlo. Možná si říkáte, jak je možné,