Category: Vyžádané recenze

His Name is Moonlight

Nový Zéland není jen místem, kde se krása tropické přírody snoubí s panoramatem zasněžených vrcholků hor. Je to také místo skrývající domorodé kmeny původních obyvatel – Maorů, kteří si žárlivě střeží své tradice a kulturu. Přesto několik kmenů dovolilo cizincům založit v blízkosti vesnic své křesťanské misie. Do jedné z nich