Tag: World of Warcraft

Kruh nenávisti

Orkové a lidé spolu měli naději žít v ničím nerušeném míru. Tak to aspoň vypadalo poté, co byli alespoň jednou schopni spolupracovat na zničení společného nepřítele a mohli tak pochopit, co oba národy vlastně chtějí. Netrvalo ale dlouho a na obzoru se objevily první sousedské neshody, které by mohly zamířit opravdu špatným směrem.

Den draka

Konflikt mezi skomírajícím orkským klanem Dragonmaw a jednotkami Aliance se přiostřuje. Invazivní orkové začnou k napadání cizích ras využívat zotročené rudé draky, což je nemilou zprávou pro všechny, kteří chtějí s orkskou Hordou navždy skoncovat. Jenže soukromé půtky mezi sebou vedou i samotní vládci Aliance – a to pro nebezpečí šířící se z